Ταχυδρομικές Διευθύνσεις
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ
Πλατεία Ἁγίου Γεωργίου & Ἰθάκης, 113 61, Ἀθήνα
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ
Ἁγ.Ἀποστόλων 3, 112 61, Ἀθήνα
ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ
Κεφαλληνίας 19, 113 61, Ἀθήνα