Εφημέριοι
Ἀρχιμ.Φιλόθεος
Νικολάκης
Πρωτοπρεσβύτερος
Παναγιώτης Ε. Χαβάτζας
Οἰκονόμος
Νικόλαος Χομπιτάκης
Οἰκονόμος
Γεράσιμος Φακιώλας