Επικοινωνία
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ
Τηλέφωνον ἐπικοινωνίας: 210-82.12.667
Fax: 210-82.12.695
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ
Τηλέφωνον ἐπικοινωνίας: 210-82.19.628
ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ
Τηλέφωνον ἐπικοινωνίας: 210-82.27.845
Fax: 210-82.21.766