Πολυμέσα
Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης
Δημ.Μηλιώτης